Ik inspireer als spreker, maar ook op andere manieren!

 • Ik maak regelmatig video's. Al mijn video's zijn terug te vinden via een link op deze website.
 • Eens in de zoveel tijd breng ik een e-book uit. Hierin staan de laatste vlogs en blogs in tekstvorm.
 • In mijn scriptie 'hoe je vrouwen het beste kunt begeleiden naar de (sub)top' staan praktische handvatten die grotendeels ook te gebruiken zijn voor andere vormen van diversiteit.
 • Op Bookboon is een e-learning over genderdiversiteit verschenen die je afsluit met een certificaat.

Je kunt mijn blogs & video's gebruiken als praatstuk!

Maak een vrijblijvende afspraak

 • Je profiteert van mijn expertise.
 • Bespaart tijd.
 • Het ontzorgt.
Astrid Coelman

Plan van Aanpak

Op basis van wetenschappelijke onderzoeken, artikelen en boeken heb ik allerlei best practises verzameld. Ik help je door deze te koppelen aan de kansen en mogelijkheden in jouw organisatie.
Zo kom je tot een mooi Plan van Aanpak!

 • Inzicht in wat de organisatie verstaat onder inclusie & diversiteit.
 • Inzicht in huidige stand van zaken op het gebied van inclusie & diversiteit via scans.
 • Koppeling van best practises aan pijnpunten, kansen en oplossingen in de organisatie.
 • Passend stappenplan waarin prioritering is vastgelegd.
 • Door het plan uit te voeren ontstaat er steeds meer inclusie & diversiteit in de organisatie. 
Scroll naar boven