Plan van Aanpak

 • Inzicht in wat de organisatie verstaat onder inclusie & diversiteit.
 • Inzicht in huidige stand van zaken op het gebied van inclusie & diversiteit via scans.
 • Koppeling van best practises aan pijnpunten, kansen en oplossingen in de organisatie.
 • Passend stappenplan waarin prioritering is vastgelegd.
 • Door het plan uit te voeren ontstaat er steeds meer inclusie & diversiteit in de organisatie. 

Begeleiding

 • Je profiteert van mijn expertise.
 • Bespaart tijd.
 • Het ontzorgt.
Astrid Coelman

Ik inspireer als spreker, maar ook op andere manieren!

 • Ik maak regelmatig video's. Al mijn video's zijn terug te vinden via een link op deze website.
 • Ieder kwartaal breng ik een e-book uit. Hierin staan de artikelen van dat kwartaal. Eind maart 2023 wordt de volgende gepubliceerd op deze website. 
 • In mijn scriptie over 'hoe je vrouwen kunt begeleiden naar de (sub)top' staan praktische handvatten die grotendeels ook te gebruiken zijn voor andere vormen van diversiteit.
 • Op Bookboon verschijnt in de loop van 2023 een e-learning over genderdiversiteit die je afsluit met een certificaat.

Je kunt mijn blogs & video's gebruiken als praatstuk!

Scroll naar boven