Dat geldt natuurlijk ook voor een vrouw!

Hoe anderen naar je kijken wordt voor een deel bepaald door je kleding. Mantel- en maatpakken geven je een hogere status dan een spijkerbroek met een T-shirt. Een colbert over die spijkerbroek en T-shirt liften je status trouwens al aardig omhoog. Vergeet daarnaast niet op de kleur van je kleding te letten. Met rood straal je power, passie en alertheid uit. Blauw straalt verantwoordelijkheid, loyaliteit en betrouwbaarheid uit.

Waarom is status belangrijk voor je carrière?

Jouw status wordt gekoppeld aan je bekwaamheid. Hoe hoger je status, hoe hoger je verwachte bekwaamheid wordt ingeschat. Status werkt door op de evaluaties van je werk en de capaciteit en bekwaamheid die je wordt toebedeeld naar aanleiding van een prestatie. Daarnaast speelt het een rol bij het kunnen uitoefenen van invloed en hoe je als leider wordt gezien.

Subtiele signalen in kleding beïnvloeden de veronderstelde bekwaamheid in gezichten

‘Rijkere’ gezichten, gezichten van personen met ‘rijkere’ kleding, worden als bekwamer gezien. Het vervelende is dat dit zeer hardnekkig is: zelfs na waarschuwing blijft dit effect bestaan. Dus een opmerking ‘om even niet naar je kleding te kijken’ helpt niet.

Maar niet alleen kleding is belangrijk voor je status

  • Je sociale status is te horen via spraak, ook in korte gesprekken. Als je spreekt, kunnen anderen horen uit welke sociale klasse je komt. Deze kennis wordt (onbewust) gebruikt om je fit en je bekwaamheid voor een baan te bepalen. En het gaat verder dan dat. Ook je startsalaris en het recht en de hoogte van je bonus worden hierdoor bepaald.
  • Ook gender matters. Statusovertuigingen koppelen een hogere status en een hogere bekwaamheid aan mannen en feminiene gedragingen hebben een lagere status dan masculiene gedragingen.
  • 7 vinkjes helpen. Uit het boek ‘De zeven vinkjes’ van Joris Luyendijk: de eigenschappen en vaardigheden die 7-vinkers belangrijk vinden en beheersen, zijn omgedoopt tot de maat voor kwaliteit. Sommige vrouwen voldoen bijna aan de 7-vinkjes (bepaalde achtergrond, opleiding, gender, cultuur en seksuele voorkeur)

Het is niet gek dat veel vrouwen op weg naar de top zich ‘mannelijker’ gaan gedragen

Ook veel vrouwen en mannen met een migrantenachtergrond doen dit. Er wordt gedacht dat aanpassing nodig is om in de top terecht te komen. (Faniko, Ellemers & Derks, 2020).

De gerichtheid op status en de bepaling daarvan, staan inclusie en diversiteit in de weg

Op de laatste bladzijde schrijft Joris Luyendijk over ‘een baas’ die uit de sociale kast komt en de verhalen die daardoor vrij kwamen in de organisatie. Deze verhalen zijn belangrijk! Ze helpen een organisatie verder met inclusie en diversiteit.

Mijn oproep aan ‘bazen’: kom uit je sociale kast! Vertel jouw verhaal. Het maakt de weg vrij voor andere verhalen.

#inclusie #diversiteit #DIG #verhalen #verbinding #groei #resultaten #eerlijk #samenleving
Scroll naar boven