Slechts de #helft is (volledig) #open op het werk en maar liefst de helft van de #transgenders die niet uit de kast durft te komen geeft als reden ‘het #werk’ op. Degenen die wel open zijn hebben kans op negatieve reacties, vooral van directe collega’s. #Pestgedrag komt vaak voor, net als #conflicten over #toiletten en #kleedkamers. Van het pestgedrag kan een transgender lang, en zelfs levenslang, last hebben.

Je helpt transgenders met een #inclusieve #organisatiecultuur

Zodat ze zichzelf kunnen zijn. Ook je organisatie wordt hier beter van. #Verborgen #talenten komen naar boven en het #imago van de organisatie #verbetert. De positieve #werksfeer leidt bovendien tot meer #enthousiasme en meer #productiviteit.  

Zorg ervoor dat:

Meer lezen? Hieronder enkele interessante bronnen:

Over TNN – Transgender Netwerk Nederland

De drie grootste misverstanden over hoe je LHBT-discriminatie aanpakt | Movisie

Gendertransitiebeleid in opkomst; steeds meer draagvlak bij bedrijven | SER Diversiteit in Bedrijf

LHBT-monitor 2018 | Monitor | Sociaal en Cultureel Planbureau (scp.nl)

Scroll naar boven